Schutterstijdschrift > Tijdschrift

Schutterstijdschrift

Sinds vele jaren verschijnt er binnen het schutters- en gildewezen het Limburgs Schutterstijdschrift, welke is uitgegroeid tot het lijfblad van schutterijen in Nederlands- en Belgisch Limburg, die aangesloten zijn bij de OLS-federatie. Eens in de drie maanden verschijnt dit blad met artikelen over alles dat met het schutterswezen te maken heeft: van in memoriam van overleden schutters tot uitgebreide reportages van schuttersfeesten tot columns van een gewone ' sjöt' .

U kan zich abonneren op Limburgs Schutterstijdschrift door 15,- over te maken op bankrekeningnummer:
- BE57.363.0986582.35 (BIC: BBRUDEBB) voor inwoners van België
- NL21RABO.0154.843.105 voor inwoners van Nederland
Meer informatie is verkrijgbaar 
bij dhr. Henk Smeets via zijn e-maildres: henksmeets_85@msn.com.